ИМПЛАНТОЛОГИЯ

ИМПЛАНТОЛОГИЯДенталните импланти се използват за лечение на частично или тотално(пълно) обеззъбяване.

Денталната имплантология е най-новата дентална специалност, осигурявайки дълготрайни, надеждни резултати.

Лечението с импланти включва три компонента:

1. Имплант (поставя се в костта), имитира корена на зъба.
2. Надстройка (абатмънт), свързва импланта с бъдещата конструкция, (имитира зъбното пънче при изпиляване на зъб).
3. Протетична конструкция: корона, мост, моделно-лята скелетирана протеза

Поставянето на имплантите протича в следните етапи:

Планиране.
Подготовка.
Първи хирургичен етап - поставяне на импланта.
Втори хирургичен етап(2.5месеца след първи хорургичен етап) - разкриване на импланта.
Трети етап (протетичен) - поставяне на конструкциите.
Поддържаща фаза - контролни прегледи.

С помощта на имплантите, при липсващ един зъб, не е необходимо да се изпиляват съседните два, за да се постави конструкция. Имплантът се поставя само в областта на липсващия зъб. С помощта на имплантите не се позволява загуба на кост, поради липса на функция. Конструкциите са неснемаеми(неподвижни), което допринася за комфорт и сигурност по време на говор и хранене.

При пълно обеззъбяване, с помощта на 6 импланта на челюст(общо 12 за горна и долна челюст), може да се възстанови изцяло функцията на дъвкателния апарат с 12 зъба на челюст( общо 24 за горна и долна челюст).

ИМПЛАНТОЛОГИЯЗА КОНТАКТИ

Работно време:

Понеделник до Петък: 9:00 - 19:00

Обедна почивка: 13:00 - 14:00

Събота и Неделя: почивни дни

Адрес:

Жп Гара Товарна, ул. Тулча 13, 7004 Русе

- на свободен прием;
- на прием по договор със Здравна каса (НЗОК);

Телефони:

0888 610 300 / 0878 610 300